اطلاعات بانک ها

برای ویرایش هر یک از بانک ها می توانید از کلید های مقابل آنها استفاده کنید

بانک نوع حساب
ملت جاری ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۰۰۶۶۶۳۱۸ ۶۱۰۴۳۳۷۹۹۶۳۰۱۶۵۹ IR۲۳۵۸۶۹۵۶۵۸۷۴۵۳۲۵۲۱
ملی قرض الحسنه ۱.۱۱۱.۰۰۰ ۱۶۶۶۳۰۰۳۱۸ ۶۱۰۷۹۹۶۳۴۳۳۰۱۶۵۹ IR۲۳۵۸۶۹۵۶۵۸۷۴۵۳۲۵۲۱

اطلاعات بانک های مربوط به ساختمان

افزودن بانک جدید

برای اضافه کردن بانک جدید می بایست مشخصات آن را در فرم زیر وارد کنید


فیلد های اجباری را کامل کنید
بانک با موفقیت به لیست اضافه شد
فیلد های اجباری

لطفا برای مراجعات بعدی خود اطلاعات بانک را با دقت وارد نمایید