لیست شکایت های ذخیره شده

نام همسایه موضوع شکایت تاریخ
عل محب علی سر و صدای کولر همسایه موجب آزار آنها در شب شده است ۱۲ فروردین ۹۴
رضا برقانی لبه پله های طبقه آنها خراب است و بچه ها از روی پله می افتند ۱۴ فروردین ۹۴

گلایه های اهالی ساختمان را ثبت کنید

با ثبت گلایه هایی که اهالی ساختمان از شرایط و سازکار ساختمان دارند و همین طور نگهداری آنها برای مراجعات بعدی می توانید شرایط ساختمان خود را کنترل کنید و مشکلات را در زمان مناسب حل نمایید، همین طور با استفاده از تقویم برای حل مشکلات ساختمان خود برنامه ریزی کنید